Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikası


 

İHLAS PAZARLAMA A.Ş. olarak;

  • Tüm proje ve faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlıyoruz.

- Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi.
- Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi.
- Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi.

  • İç veya dış, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı şirketimizin bilgi varlıklarını koruyoruz. Bilgi erişimini iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlayıp, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılıyoruz.
  • Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz. Uygun fiyat avantajı sağlıyoruz.
  • Şirket itibarımızı geliştirmek, kalite ve bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumaya yönelik çalışmalar yapıyoruz.
  • Risklerimizi sürekli gözden geçirip kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uyguluyoruz.
  • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği ve kalite bilinçlerini yüksek tutmak için sürekli eğitimler veriyoruz.
  • Bilgi paylaşımı yapılan veya barındırılan tedarikçiler ile bilgi güvenliğini taahhüt eden anlaşmalar yapıyoruz.